Internet Shakespeare Editions

Shakespeare in Poland: Bibliography

Shakespeare in Poland -- page 15

14. Bibliography of works cited

 1. Adamiecka, A., "Cialo slowa, cien obrazu. O wspolczesnych inscenizacjach szekspirowskich" ["The Body of the Word, the Shade of the Picture. On Contemporary Productions of Shakespeare"] Opcja 2-3 (2000: 69-75).
 2. Adaszynska, N., "Szekspir skin" ["Shakespeare Skin"] Teatr 1 (1994): 34-35.
 3. Askenazy, S., Napoleon a Polska [Napoleon and Poland]. Warsaw: Towarszystwo Wydawnicze w Warszawie, 1919.
 4. Assuntino, R., and Goldkorn, W., eds., Straznik. Marek Edelman opowiada [The Watchman. Marek Edelman Narrates.] The Krakow: Znak, 1999.
 5. Baluk, T., "De optimo senatore" Wawrzynca Goslickiego I jego oddzialywanie w Anglii [Wawrzyniec Goslicki's "De optimo sentore" and Its Reception in England']. Unpublished Ph.D. dissertation, Jagiellonian University, 1979.
 6. Baluk-Ulewicz, T., "Slanders by the Satirical Knave Holding the Mirror Up to the Nature: The Background for Wawrzyniec Goslicki As One of Shakespeare's Sources for Hamlet. " Literature and Language in the Intertextual and Cultural Context. Gibinska, M. and Mazur, Z., eds. Krakow: FAST PLK, 1994: 27-40.
 7. Baniewicz, E., Lata tluste, lata chude? Szkice o teatrze 1990-2000 [Fat Years, Lean Years? Essays on Theatre 1990-2000] Warszawa: Oficyna Wydawnicza Errata, 2000.
 8. Bauman, Z., "O miejscu teatru w ponowoczesnej sztuce" ["On the Place of Theatre in Postmodern Art"]. Teatr w miejscach nieteatralnych. Ed. J. Tyszka. Poznan: UAM, 1998: 2-5.
 9. Bernacki, L., Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta [Theatre. Drama and Music at the Times of Stanislaw August] Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1925. Vol. 1.
 10. Bernacki, L., "Shakespeare w Polsce" ["Shakespeare in Poland"] William Shakespeare: Dziela dramatyczne w dwunastu tomach. Eds. Dyboski, et al. Warszawa: Naklad Gebethnera i Wolffa 1930. Vol. 12: 387-418..
 11. Bielous, U., "Czwarty Hamlet Wajdy" [Wajda's Fourth Hamlet ] Kultura 36 (1989); 1 and 10.
 12. Bolewski, J., Objawienie Szekspira. Warszawa: Biblioteka "Wiezi," 2002.
 13. Brandes, G., Poland, A Study of the Land, People and Literature. London: W. Heinemann, 1903.
 14. Braumer, W., "Meiningenczycy" Scena polska 10 (1937): 158-207.
 15. Calina, J., "Shakespeare in Poland." Polish Review 4 (1946): 14-21.
 16. Cetera, A., "Lear w 'rezyserii' Stanislawa Baranczaka" ["Lear 'Directed' by Stanislaw Baranczak"]. "Baranczak--Poeta Lector": Poznanskie Studia Polonistyczne. Poznan, Seria Literacka, 1999: 116-128.
 17. Ciesla, M., Dzieje nauki jezykow obcych w zarysie. Monografia z zakresu historii i kultury [The History of Foreign Language Teaching in an Outline. A Monograph on History and Culture].Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
 18. Chwalewik, W., Polska w "Hamlecie" [Poland in "Hamlet"] Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich, 1956.
 19. Chwalewik, W., "The Legend of King Popiel: A Possible Source of Hamlet." Poland's Homage to Shakespeare. Commemorating the Fourth Centenary of His Birth 1564-1964. Ed. S. Helsztynski. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965: 99-126.
 20. Chwalewik, W. "Introduction." Anglo-Polish Renaissance Texts For Use of Shakespeare Students. Chwalewik, W., ed. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968: 7-42.
 21. Chemperek, D., "Z chlopa krol: Piotra Baryki--Historia, Shakespeare i tradycja literacka" ["Piotr Baryka's A Peasant Turned into King--History, Shakespeare and Literary Tradition"] Pamietnik Teatralny 1-2 (2003): 5-34.
 22. Ciechowski, J. and Majchrowski, Z., eds., Od Shakespeare'a do Szekspira. Gdansk: Centrum Edukacji Teatralnej i Fundacja Theatrum Gedanense, 1993.
 23. Ciechowski, J., red., Konkurs szekspirowski: Wczoraj i dzisiaj [Shakespeare Festival: Yesterday and Today]. Gdansk: Fundacja Theatrum Gedanense, 1997.
 24. Csato, Edward, "Szekspir" ["Shakespeare"'] Teatr 22 (1960): 3.
 25. Czartoryska, I.(a), letter to Konstancja Dembowska, dated April 5, 1779, nr. XVII/1094: 24-25 in The Czartoryski Library, Cracow.
 26. Czartoryska, I.(b), letter to Maria Wirtemberska, dated April 5, 1779 in: "Letters to Maria Wirtemberska from Mother" in The Czartoryski Library, Cracow.
 27. Davis, N., God's Playground: A History of Poland. Oxford: Clarendon Press, 1981. Vol. 1.
 28. Dobrowolski, J., Zycie I liryzm Szekspira [Shakespeare's Life and Lyricism] Krakow: Stowarzyszenie Gwiazda, 1875.
 29. Dobson, M. and Wells. S., eds., The Oxford Companion to Shakespeare. Oxford: Oxford University Press, 2001: 149.
 30. Duniec, K., Kaprysy Prospera; Szekspirowskie inscenizacje Leona Schillera [Prospero's Whims: Leon Schiller's Productiions of Shakespeare] Warszawa: Errata, 1998.
 31. Dyboski, R., William Shakespeare. Krakow: Nakładem krakowskiej spolki wydawniczej, 1927.
 32. Dyboski, R., et al..,William Shakespeare: Dziela dramatyczne w dwunastu tomach (William Shakespeare: Dramatic Works in Twelve Volumes). Warszawa: Naklad Gebethnera i Wolffa,1930. Vol. 12.
 33. Fabiszak, J., Shakespeare's Drama of Social Roles: Character Grouping in the Last Plays. Pila: Bingo, 2001.
 34. Fik, M., "Szekspir w teatrze aluzji" ["Shakespeare in the theatre of Allusions"]. Dialog 3 (1992): 141-149.
 35. Galczyński, K. I., Teatr "Zielona Ges" ma zaszczyt przedstawic [The "Green Goose" Theatre Has An Honour to Present]. Warszawa: Czytelnik. 1968.
 36. Gerould, D., "Cytowanie obrazow--Witkacy I Shakespeare Selousa" ["Quoting the Pictures--Selous's Witkacy and Shakespeare"] Pamietnik teatralny 3-4 (1979): 529-540.
 37. Gibinska, M., "Enter Shakespeare: The Contexts of Early Polish Appropriation." Four Hundred Years of Shakespeare in Europe. Eds. A. Luis Pujante and Ton Hoenselaars, Newark: University of Delaware Press, 2003: 54-69.
 38. Gibinska, M., Polish Poets Read Shakespeare: Refashioning of the Tradition. Krakow: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana," 1999.
 39. Gibinska, M. and Mazur, Z., eds., Proceedings of the Fifth International Conference: New Trends in English and American Studies--Cracow 1990. Krakow: Universitas, 1991.
 40. Gibinska, M. and J. Limon., eds., Hamlet West-East. Gdansk: Theatrum Gedanense Foundation, 1998.
 41. Golebiowska, Z., "Podroz Izabeli I Adama Jerzego Czartoryskich do Wielkiej Brytanii (1789-1791" [Izabela and Jerzy Adam Czartoryski's Trip to Great Britain (1789-1791"] Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska 38/39 (1983/1984): 129-146.
 42. Golebiowska, Z., "Stanislaw Egbert Kozmian o sytuacji polskich chlopow I kwestii agrarnej" ["Stanislaw Egbert Kozmian on the Situation of Polish Peasants and on the Agrarian Question".] W kregu zainteresowan naukowych Profesora Tadeusza Mencla. Koprukowniak, A., ed. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1999; 85-98.
 43. Glowacki, "Fortynbras si─Ö upil" ["Fortinbras Has Got Drunk"] Dialog 1 (1990): 24-55.
 44. Godlewska, J., Najnowsza historia teatru polskiego [The Latest History of Polish Theatre]. Wroclaw: Siedmiorog, 2001.
 45. Gombrowicz, W., Trans-Atlantyk; Slub [Trans-Atlantic; A Wedding]. Warszawa: Czytelnik, 1957.
 46. Goslicki, W, THE COUNSELLOR Exactly portraited in two Bookes. WHEREIN THE OFFICES of Magistrates. The happie life of Subiectes, and the felicitie of Common-weales is pleasantly and pithilie discoursed. A Golden Work, replenished with the chief learning of the most excellent Philosophers and lawgivers, and not onely profitable, but verie necessarie for all those that be admitted to the administration of a well-governed Comon-weale. Written in Latin by LAURENTIUS GRIMALDUS, and consecrated to the honour of the Polonian Empyre. Newly translated into English. London Imprinted by RICHARD BRADOCKE, Anno Salutis Humanae M. D. XC. VIII. Translated by Wiliam Blackman.
 47. Gott., J., "Polish Actors in Shakespearean Roles (1797-1939)." Poland's Homage to Shakespeare: Commemorating the Fourth Centenary of His Birth 1564-1964. Helsztynski, S., ed. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965: 73-93.
 48. Gruszczynski, P., "Swiatynia/Rzeznia" Notatnik teatralny 28/29 (2003): 102-110.
 49. Hahn, W., Shakespeare w Polsce.: Bibliografia [Shakespeare in Poland: Biography] Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich, 1958.
 50. Helsztynski, S., "The Fortunes of Shakespeare in Poland." Poland's Homage to Shakespeare: Commemorating the Fourth Centenary of His Birth 1564-1964. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
 51. Helsztynski, S., ed., Poland's Homage to Shakespeare: Commemorating the Fourth Centenary of His Birth 1564-1964. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
 52. Helsztynski, S., Moja szekspiriana [My Shakespeariana]. Warszawa: PIW, 1964.
 53. Helsztynski, S., Shakespeare. Opowiesc Biograficzna [Shakespeare. A Biographical Tale] Warsawa: LSW, 1987.
 54. Janicka-Swiderska, I., ed. Studies in Literature and Language In Honour of Adela Styczynska. Lodz: Uniwersytet Lodzki, 1994.
 55. Jastrzebowski, S., "Do Krola Leara" [To King Lear] Wisla, 1894 nr 8; 1895 nr. 9; 1899 nr 1899.
 56. Karlowicz, J., "Krol Lear u nas" ["King Lear here"] Wisla, 1894 nr. 8..
 57. Kasprowiczowa, M., Dziennik [Diary]. Warszawa: PIW, 1932.
 58. Komorowski, J., William Shakespeare: "Hamlet." Warszawa: Wydawnictwo szkolne I pedagogiczne, 1992.
 59. Komorowski, J., Piramida zbrodni: "Makbet" w kulturze polskiej 1790-1989 [The Pyramid of Crime: "Macbeth" in Polish Culture 1790-1989]. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2002.
 60. Koprukowniak, A., ed., W kregu zainteresowan naukowych Profesora Tadeusza Mencla. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1999.
 61. Kot, S., "Anglo-Polonica. Angielskie zrodla rekopismienne do dziejow stosunko kulturalnych Polski z Anglia" ["Anglo-Polonica. English Archive Sources on the Polish-English Cultural Relations"]. Nauka polska: Jej potrzeby, organizaja I rozwoj. Warszawa: Wydawnictwo Kasy Imienia Mianowskiego, 1935: 49-140.
 62. Kott, J., Szekspir wspolczesny [Shakespeare Contemporary]. Warszawa: PIW, 1965.
 63. Ko┼║mian, S., "Polnische Paralelle zum Wintermarchen." Jarhbuch der Shakesperegesellschaft 4 (1876): 36-84.
 64. Kozmian, S., "Slady polskich wypadkow w Zimowej powiesci i Burzy Szekspira" ["Traces of Polish Events in Shakespeare's Winter's Tale and The Tempest"]. Roczniki Towarzystwa Przyjaciol Nauk Poznanskiego 11(1881): 445-482.
 65. Krasicki, J., "O rymotworstwie i rymotworcach." Dzieła poetyckie Ignacego Krasickiego ["On Rhyming and Rhymers." Ignacy Krasicki's Poetic Works]. Ed. Dmowski, Franciszek. Warszawa: N. Glucksberg, 1803. Vol. 4.
 66. Kraszewski, J. I. ed, Dzieła dramatyczne Williama Szekspira [William Shakespeare's Dramatic Works] Warszawa: 1875. Vol.1
 67. Kubikowski, T., "Shakespeare w przekladach Jozefa Paszkowskiego. Egzemplarze teatralne z lat 1861-1939." Pamietnik Teatralny 1 (1991): 18-72.
 68. Kuczynski, A., Wsrod buszu i czarownikow: Antologia polskich relacji o ludach Afryki [In the Bush and Among Witch-Doctors. Polish Anthology of Stories about the Peoples of Africa. ] Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1990.
 69. Kujawinska Courtney, K., "Th'Interpretation of the Time": The Dramaturgy of Shakespeare's Roman Plays. Victoria: University of Victoria Press: English Litearary Studies Monograph Series, 1993.
 70. Kujawinska Courtney, K., "Der Polnische Prinz: Rezeption und Appropriation des Hamlet in Polen." Shakespeare Jarhbuch 131 (1995): 82-92.
 71. Kujawinska Courtney, K., "Shakespeare's Women and Polish Male Critics." Shakespeare Bulletin 14 (1996): 23-25.
 72. Kujawinska Courtney, K., "Polish Theatrical Reception of Titus Andronicus by William Shakespeare." Shakespeare Worldwide 14/15 (1995): 114-121.
 73. Kujawinska Courtney, K., . "Some Problems of Interpretation of Shakespeare's Henry VIII in Britain and in Poland." Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria 9 (1982): 247-272.
 74. Kujawinska Courtney, K., "'Interpret in the Name of Shakespeare": National Cultures and Polish Sources." Cuadernos de Filologia Inglesa: Numero Monografico: More European Shakespeares. 7.2 (2001): 41-58
 75. Kujawinska Courtney, K., ed., On Page and Stage: Shakespeare in Polish and World Culture. Krakow: Universitas, 2000.
 76. Kujawinska Courtney, K. and J. Mercer, eds., The Globalization of Shakespeare in the Nineteenth Century. Lewiston, Queenston, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2003.
 77. Kujawinska Courtney, K., "Ira Aldridge: European Shakespeare Tragedian." The Globalization of Shakespeare in the Nineteenth Century. Kujawińska Courtney, K. and J. Mercer, eds.,Lewiston, Queenston, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2003: 1117-138.
 78. Kujawinska Courtney, K., "Nineteenth Century Shakespeare Performers and Their Influence on Polish Theatre and Culture." British Drama Through the Ages and Medieval Literature. Uchman, J. and Wicher, A., eds. Lodz: "Wydawnictwo Biblioteka", 2003: 95-106.
 79. Kujawinska Courtney, K., Krolestwo na scenie: Sztuki Szekspira o historii Anglii na scenie angielskiej [Kingdom for a Stage: Shakespeare's History Plays in English Theatre]. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1997.
 80. Kurek, K., Polski Hamlet: z historii idei i wyobrazni narodowej [Polish Hamlet: On the History of Ideas and National Imagination] Poznan: "PASPARTU," 1999.
 81. Kydrynski, J., Przypisy do Szekspira [Footnotes to Shakespeare] Warszawa: Kwiaty na tor, 1993.
 82. Limon, J., "Poland." The Oxford Companion to Shakespeare. Dobson, M. and Wells. S., eds. Oxford: Oxford University Press, 2001: 149.
 83. Limon, J., Gdanski teatr "elżbietanski." Wrocław: Biblioteka im. Ossolinskich, 1989.
 84. Limon, J., Gentlemen of a Company: English Players in Central and Eastern Europe 1590-1660. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
 85. Lopacinski, H., "Do piesni na temat Krola Leara" [On the Song on the Theme of King Lear] Wisla 1895 nr. 9.
 86. Lopacinski, H., "Nowe odmianki piesni na temat Krola Leara z miejscowosci Nawies w bliskosci Cieszyna" ["New Variations of the Song on the Theme of King Lear from Nawiesc Settlement near Cieszyn"] Wisla 1898 nr. 12.
 87. Majchrowski, Z., "Pytanie o polskiego szekspira" ["Asking About Polish Shakespeare"]. Od Shakespeare'a do Szekspira. Eds. Ciechowski, J. and Majchrowski, Z.. Gdansk: Centrum Edukacji Teatralnej i Fundacja Theatrum Gedanense, 1993: 24-25.
 88. Mickiewicz, A., Dzieła [Works] Warszawa: PWN, 1955. Vol. 14.
 89. Mierzwa, E. A., Anglia a Polska w pierwszej polowie XVII wieku [England and Poland in the First Half of the Seventeenth Century] Warszawa: PWN, 1986.
 90. Milosz, C., Zniewolony umysl [The Captive Mind]. Trans. Jane Zielonko. London: Secker and Warburg, 1953 ] Krakow: KAW, 1986.
 91. Milosz, C., The History of Polish Literature. London: Macmillan Company, 1969.
 92. Miodonska-Brookes, E., "Mam ten dar bowiem: patrze inaczej" Szkice o tworczosci Stanislawa Wyspianskiego ["I Have This Gift Because I See in A Different Way": Sketches on Stanislaw Wyspianski's Work]. . Krakow: Universitas, 1997.
 93. Mochnacki, M., "Makbet Szekspira i Ducisa" ["Macbeth by Shakespeare and by Ducis"] Gazeta Polska 125 (1829): 3.
 94. Morozov, M. M., Szekspir [Shakespeare].Trans. Władyslaw Evert. Warszawa: Czytelnik, 1950.
 95. Mroczkowski, P., "A Midsummer Night's Dream and Common Sense." Studies in Literature and Language In Honour of Adela Styczynska. Ed. Irena Janicka-Swiderska. Lodz: Uniwersytet Lodzki, 1994: 54-61.
 96. Mroczkowski, P., Szekspir el┼╝bietanski i ┼╝ywy [Shakespeare Elizabethan and Alive]. Krakow: Wydawnicto Literackie, 1966.
 97. Mroz, P., Corridors of Power: An Aesthetic Study of the Machiavellian and Erasmian Rulers in Shakespeare. Krakow Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1992.
 98. Mrozek, S., Tango; Slon; Wesele w Atomicach; Woda [Tango; An Elephant; A Wedding in Atomice; Water]. Warszawa: MAW, 1989.
 99. Opalski, J., Rozmowy o Konradzie i "Hamlecie" [Talks on Konrad and "Hamlet"] Krakow Wydawnictwo: Wydawnictwo literackie, 2000.
 100. Ostrowski, W., "Juliusz Słowacki i Walter Scott" ["Juliusz Slowacki and Walter Scott"] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lodz: Nauki Humanistyczno-Społeczne 36 (1964): 131-142.
 101. Pawlowski, R., "Rodzaj skupienia, ktory sie nie zdarza w zyciu" [A Kind of Concentration That Does not Happen in Life"] Gazeta wyborcza 6 (2003): 46.
 102. Pininski, L., Shakespeare, wrazenia, I szkice z tworczosci poety [Shakespeare, Impressions Sketches on the Poet's Works]. Lwow: Ossolineum, 1924.
 103. Poniatowski, S. A., Pamietniki [Diaries]. Trans. Agnieszka Dabrowska and Magdalena Scibor. Warszawa: LINGPI, 1994.
 104. Przybos, A and Zelezewski, R. , Dyplomaci w dawnych czasach. Relacje staropolskie z XVI-XVIII stulecia (The Diplomats in the Old Times. The Old Poland Reports from the Sixteenth and Seventeenth Centuries). Krakow: Wydawnictwo Literackie, 1952.
 105. Pujante, L.A. and Ton Hoenselaars, eds., Four Hundred Years of Shakespeare in Europe. Newark: University of Delaware Press, 2003: 54-69.
 106. Radominski, J., "Z Ryszardem III o Jacku Woszczerowiczu" ["With Richard III on Jacek Woszczerowicz"] Kulisy 46 (1959): 15.
 107. Rigby, N., ed., Teatr Modjeska "Coriolanus" (theatre programme). London, 2001.
 108. Roman, A. et al., eds. Komedianci: rzecz o bojkocie [Entertainers: The Thing on Boycott]. Warszawa: Agencja Omnipress: Versus, 1990.
 109. Rose, W. J., Poland's Place in Europe. London: 1945.
 110. Ryszkiewicz, A. and Dabrowski, J., Szekspir w plastyce polskiej [Shakespeare in Polish Arts]. Wroclaw. Warszawa, Krakow: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich--Wydawnictwo, 1965.
 111. Sadowski, P., Mythical "Hamlet" .Krakow Zakład Wydawniczy "Nomos" 1991.
 112. Secomska, H.,red., Repertuar teatrow warszawskich 1663-1890. Warszawa: 1971.
 113. Secomska, H., "Warszawska cenzura teatralna 1853-1890." Repertuar teatrow warszawskich 1663-1890. Secomska, H., ed., Warszawa: 1971.
 114. Siddons, S., letter to Izabella Czartoryska, undated manuscript nr. 2770: 126-127. The Czartoryski Library, Cracow.
 115. Slomczynska-Pierzchalska, M., Nie moglem byc inny zagadka Macieja Slomczynskiego [I Could Not Be Different The Puzzle of Maciej Slomczynski]. Krakow: Wydawnictwo literackie, 2003.
 116. Slowacki, J,M., Listy [Letters]. Mayet, L., ed., Lwow: Ksiegarnia Polska, 1899. Vol. 1.
 117. Slowacki, J., Dziela [Works]. Libera. Z., Wroclaw: Zaklad im. Ossolinskich. 1953.
 118. Stadnicki, K., "Czy Szekspir zna┼é Polske?" ["Did Shakespeare Know Poland?"] Przegl─ůd lwowski 3 (1873): 67-79.
 119. Starnawski, J., Slownik badaczy literatury polskiej [Dictionary of Polish Literature Researchers] Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodz, 1994.
 120. Stribrny, Z., Shakespeare and Eastern Europe. Oxford: Oxford University Press, 2000.
 121. Sugiera, M., Wariacje szekspirowskie w powojennnym dramacie europejskim [Variations on Shakespeare in Post World War II European Drama]. Krakow: Universitas, 1997,
 122. Sulkowski, S., Hamletyzowanie nasze: socjologia sztuki, polityki i codziennosci [Our Hamletizing: Sociology of Art, Politics and Daily Life]. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzego, 1993.
 123. Szlachta, Z., "Romeo and Juliet or the Punk-Skinhead War." The Theatre in Poland 1 (1993): 33-34.
 124. Szwankowski, E., Teatry Warszawy 1765-1918 [Warsaw Theatres 1765-1918]. Warszawa: PWN, 1979.
 125. Szydlowski, R., "Zwyciestwa Brygady szlifierza Kurhana" ["The Victories of Grinder Kurhan's Brigade") Teatr 7 (1950): 2.
 126. Szyjkowski, M., Dzieje nowo┼╝ytnej tragedji polskiej; typ szekspirowski. [The History of Modern Polish Tragedy; Shakespeare's Type]. Krakow: Krakowska Spolka Wydawnicza, 1923.
 127. Tarnawski, W., O polskich przekladach dramatow Szekspira [On Polish Translations of Shakespeare's Plays] Krakow: Gebethner, 1914.
 128. Tarnawski, W., Szekspir, ksia┼╝ka dla mlodziezy i doroslych [Shakespeare, A Book for Youngsters and Adults] Lwow, 1931.
 129. Tarnawski, W., "Wstep" ["Introduction"] William Szekspir: "Hamlet." Trans. Tarnawski. Wroclaw: Zaklad im. Ossolinskich, 1955:
 130. Tazbir, J., "Przedmurze jako miejsce Polski w Europie." Rzeczpospolita i swiat: studia z dziejow kultury XVII wieku. Wroclaw: 1971.
 131. Tomkowicz, S., Przyczynek do historii poczatkow romantyzmu (A Contribution to the History of the Beginning of Romanticism). Krakow: 1878.
 132. Trznadel, J., Polski Hamlet. Klopoty z dzialaniem [Polish Hamlet. Problems With Acting]. Paris IV: Libella, 1988..
 133. Weselinski, A., "Shakespeare's Bohemia/Poland/Lithuania Revisited." The Globalization of Shakespeare in the Nineteenth Century. Eds. K. Kujawinska Courtney and J. Mercer. Lewiston, Queenston, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2003: 175-182.
 134. Uchman, J. and Wicher, A., eds., British Drama Through the Ages and Medieval Literature. Lodz: Wydawnictwo Biblioteka, 2003.
 135. Udalska, M, "Othello w trzech wcieleniach aktorskich." Od Shakespeare'a do Szekspira. Eds. Ciechowski, J. and Majchrowski, Z.. Gdansk: Centrum Edukacji Teatralnej i Fundacja Theatrum Gedanense, 1993: 208-221.
 136. Wegrzyniak, R., "Esteta w piekle" Notatnik teatralny 28/29 (2003): 111-131.
 137. Windakiewicz, S., Badania źrodłowe nad tworczoscia Slowackiego. Krakow: Gebethner, 1910.
 138. Wyspianski, S. The Tragicall Historie of "Hamlet", Prince of Denmarke, By William Shakespeare. Wedlug tekstu Jozefa Paszkowskiego, swiezo przeczytana i przemyslana przez St. Wyspianskiego. Krakow: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego,1905.
 139. Zbierski, H., William Shakespeare. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988.
 140. Zbierski, H., Droga do Werony. Studium historycznoliterackie "Romea I Julii" Szekspira. Poznan: Wydawnictwa UAM, 1966.
 141. Zbierski, H., Droga do Werony. Studium historycznoliterackie. "Romeo I Julia" Szekspira. [A Road to Verona. A Historical and Literary Study. Shakespeare's "Romeo and Juliet"]. Poznan: Wydawnictwo UAM, 1966.
 142. Zins, H., Polska w oczach Anglikow XIV-XVI w [Poland as Seen by Englishmen in the Sixteenth and Seventeenth Centuries]. Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 143. Zurowski, A., Myslenie Szekspirem [Thinking Shakespeare]. Warszawa: PAX., 1983.
 144. Zurowski, A., Szekspir w cieniu gwiazd [Shakespeare in the Shadow of the Stars]. Gdansk: Tower Press, 2001,
 145. Zurek, J., "Po Hamlecie" ["After Hamlet"] Dialog 4 (1990): 5-32