Othello
Title:Othello
Country:Austria
Type:Film
Location:Austria
  
Play:Othello
  
Contributors:Kenneth Rothwell